Scroll To Top

Disclaimer

PEETERS, IJSSELDIJK & VAN CAPPELLE

 

De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden waarop Nederlands recht van toepassing is.

Door veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico's van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de op onze website verstrekte informatie.

De op onze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een advies. Derhalve dienen op grond van de via onze website verkregen informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op onze website verstrekte informatie, kan Peeters IJsseldijk & van Cappelle Advocaten niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Peeters IJsseldijk & van Cappelle Advocaten aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op onze site verstrekte informatie.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Peeters IJsseldijk & van Cappelle Advocaten . De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peeters IJsseldijk & van Cappelle Advocaten niet toegestaan.

Cable-stayed bridge #479608601 © zhangguifu – iStock
Colourful walkway at night in the city of Rotterdam #526570929 © Studio_waleson – iStock
Rotterdam Panorama #600164004 © RudyBalasko – iStock
Wolkenkrabber corporate building, Rotterdam #909245930 © 35007 – iStock
Ship for container with working crane bridge in shipyard for Logistic Import Export background #868348798 © Weerasaksaeku – iStock

Website programmering

Marceline van der Ree, TP New Media