Scroll To Top
  • Praxis für Health Care Novum2
 
 
Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht advocaten Rotterdam

Wij focussen op oplossingen

Werkwijze

EFFICIËNT EN VOORTVAREND

De advocaten van Peeters IJsseldijk & Van Cappelle Advocaten werken efficiënt en voortvarend. Dat moet ook, want bij veel juridische problemen is haast geboden. Samen met de cliënt wordt een marsroute bepaald, ook of we op de achtergrond blijven en 'souffleren', of juist op de voorgrond treden. Bepalend daarbij is uiteraard ‘the best case scenario' voor de cliënt, zoals wij die inschatten op basis van onze jarenlange expertise.

Bedrijven adviseren wij ook graag voor de langere termijn, bijvoorbeeld over duurovereenkomsten, beleid bij ziekte of het omgaan met werknemers die niet goed functioneren. Wij verzorgen ‘inhouse’ cursussen, waarbij arbeidsrechtelijke onderwerpen met behulp van praktijkvoorbeelden kunnen worden besproken.

Wij werken met de meest actuele knowhow systemen, zodat wij op de hoogte blijven van relevante arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. Daarnaast vindt regelmatig bijscholing plaats door de vakgroep arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, met wie ons kantoor nauwe banden heeft.

Waar nodig of wenselijk doet Peeters IJsseldijk & Van Cappelle Advocaten een beroep op haar relatienetwerk. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld fiscalisten en financieel adviseurs. Voor werk met een internationaal karakter kan Peeters IJsseldijk & Van Cappelle Advocaten via haar netwerk een beroep doen op advocaten in het buitenland. 

KOSTEN

De advocaten bij Peeters IJsseldijk & Van Cappelle Advocaten werken op basis van een uurtarief, dat vooraf met de cliënt wordt afgesproken. Er wordt maandelijks gedeclareerd waarbij een gespecificeerde opgave wordt gedaan van de verrichte werkzaamheden. Wij behandelen geen zaken op toevoegingsbasis.

Wij brengen geen kantoorkosten in rekening. BTW en eventuele verschotten (griffiegelden, kosten deurwaarder, etc.) worden uiteraard wel doorbelast.

PRIVACY STATEMENT

De advocaten bij Peeters IJsseldijk & Van Cappelle Advocaten houden zich aan de wettelijke verplichtingen omtrent privacy. Wij verwijzen u naar ons Privacy Statement dat u hier kunt vinden.

RECHTSGEBIEDEN

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn wij als volgt geregistreerd: mr. Piet Peeters: algemene praktijk (civiel recht), mr. Jan Willem IJsseldijk: arbeidsrecht en algemene praktijk (civiel recht), mr. Antoinette van Cappelle: arbeidsrecht. Deze registraties verplichten ons om elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. De Orde schrijft overigens in totaal per advocaat twintig opleidingspunten per kalenderjaar voor. Wij voldoen ruimschoots aan deze normen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Peeters IJsseldijk & Van Cappelle Advocaten is een strategische samenwerking van drie afzonderlijke advocatenkantoren (beroepsvennootschappen). De opdracht wordt derhalve aangegaan met één van de betreffende advocatenkantoren (beroepsvennootschappen).

Op alle aan ons verstrekte opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die u hier kunt vinden. Op uw verzoek kunnen deze algemene voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden.

KLACHTENREGELING

Het kan gebeuren dat u, ondanks onze inspanningen, toch niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Daarvoor hanteren wij een klachtenregeling, zoals de Orde van Advocaten ons voorschrijft. Onze klachtenregeling kunt u hier vinden.

STICHTING DERDENGELDEN

Conform voorschrift van de Orde van Advocaten vermelden wij dat wij niet beschikken over een Stichting Derdengelden, nu de Orde dat voor de advocatuur niet langer meer verplicht gesteld heeft. Wij zullen dan ook geen derdengelden in ontvangst nemen.

Arbeidsrecht.jpg